Održavanje računara

Održavanje računara

Računari su danas osnovno sredstvo u kancelarijskom poslovanju. Shodno tome potreba za njihovim redovnom održavanjem i preventivnim servisiranjem kako hardverskih tako i softverskih komponenti predstavlja obezbedjuje i uspešno poslovanje bez zastoja.

Održavanje i servisiranje softvera na računarima predstavlja:

 • instalacije operativnih sistema, Windows, Linux,
 • podešavanje rada sistemskih komponenti operativnih sistema,
 • instalacija neophodnih drivera računara,
 • instalacija i podešavanje perifernih uredjaja, štampača, skenera...
 • na serverskim računarima instalacije i podešavanja potrebnih servisa,
 • podešavanje deljenih resursa i prava pristupa tim resursima,
 • instalacije i podešavanja dodatnih korisničkih aplikacija,MS Office, OpenOffice...
 • antivirusnih softvera,
 • oporavak sistema,
 • povratak obrisanih - izgubljenih podataka sa hard diska.

Održavanje i servisiranje hardvera na računarima predstavlja:

 • pregled računara i računarske opreme
 • čišćenje
 • predlozi za unapredjenje
 • nadogradnju postojećih računara,
 • popravka i zamena neispravnih delova