Poslovne aplikacije

Poslovne aplikacije

Poslovne aplikacije – poslovni softver su računarski programi koji se koriste za obavljanje raznih poslovnih funkcija.

Prednost poslovnih aplikacija nad klasičnim radom “peške” je prevashodno u povećanju produktivnosti, ali isto tako one obezbedjuju lakši rad zaposlenih i mnogo lakše i brže dobijanje preko potrebnih izveštaja, obrazaca, rešenja. Izrade poslovnih aplikacija predstavlja izradu poslovnog informacionog sistema.

Sam IS se sastoji od baze podataka, čija je namena skladištenje podataka i aplikacije koja služi za obradu podataka – CRUD (kreiranje, izmenu, čitanje i brisanje) u bazi podataka.

Razvoj IS možemo posmatrati kroz nekoliko faza:

  1. Analiza realnog sistema, definisanje svih procesa, definisanje tokova informacija u procesima
  2. Izrada baze podataka – preslikavanje realnog sistema u informacioni
  3. Izrada aplikacije, testiranje i uvodjenje u upotrebu
  4. Tehnička podrška, održavanje i dorada IS

Sama arhitektura IS zavisi od Vaših potreba, odredjenih u prvoj fazi i one će definisati potrebnu IKT (vrstu baze podataka, mrežnu infrastrukturu, serversku komponentu, hardversku konfiguraciju i vrstu aplikacija koje će se implementirati).

Mi Vam možemo pomoći u svakoj od faza, da se odlučite za odgovarajuću tehnologiju. Microsoft rešenja, MS Access,  MS SQL Server, MySql server, Linux server …