Održavanje računarskih mreža

Održavanje računarskih mreža

Savremeni način poslovanja podrazumeva maksimalno iskorišćenje mogućnosti koj informaciono komunikacione tehnologije danas pružaju.

Pored toga što danas ne možemo zamisliti preduzeće bez računara, štampača, skenera i konekcije na internet, preko potrebno je omogućiti povezivanje računara i ostalih perifernih uređaja u jednu celinu. Tu celinu nam omogućavaumrežavanje računara u jednu celinu - lokalnu računarsku mrežu. Na ovaj način umrežavanjem omogućavamo kreiranje zajedničkih resursa, resursa koje svi računari u preduzeću mogu da koriste. Pored perifernih uredjaja (štampači, skeneri), umrežavanjem se stvaraju mogućnosti postavljanja serverea za čuvanje zajedničkih baya podataka, arhiva, lokacija za kreiranje rezervnih kopija dokumenata, podizanja internih sajtova preduzeća, mejl servera...

Samu lokalnu računarsku mrežu možemo posmatrati kao spoj mrežne infrastrukture, koju čini kabolvska infrastruktura i uredjaji koji omogućavaju povezivanje računara i perifernih uredjaja na nju. Uredjaji zaduženi za povezivanje unutar LAN-a  su svičevi, ruteri, habovi, žičani - povezani kablovima ili bežični. Zahvaljujući njima možemo definisati različite mrežne konekcije i pravila pristupa istoj.

Drugi segment LAN-a su deljeni mrežni resursi i njihovo konfigurisanje. Konfigurisanja se vrše na računarima, gde se resursi koji su priključeni na računar podešavaju tako da dozvole ostalim korisnicima u LAN-u njihovo korišćenje. Ukoliko se u preduzeću postave serveri za deljenje resursa, na njima se vrši podešavanje deljenja, odnosno prava i nivoi pristupa.